• Polska wersja
  • English version
Oficjalna strona Wojciecha B. Sobieszaka Prezesa CPP Toruń Pacific Oficjalna strona Wojciecha B. Sobieszaka Prezesa CPP Toruń Pacific Oficjalna strona Wojciecha B. Sobieszaka Prezesa CPP Toruń Pacific

BIZNESHUB - tu nauka łączy się z przedsiębiorczością, 2022-03-30

BIZNESHUB - tu nauka łączy się z przedsiębiorczością, 2022-03-30

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zainaugurował działalność BIZNESHUBU - wydziałowego centrum współpracy z biznesem. W uroczystym otwarciu - poza członkami społeczności akademickiej - udział wzięli m. in. przedstawiciele działającej przy Wydziale Rady Biznesu. Wśród nich obecny był Wojciech B. Sobieszak, przewodniczący Rady Nadzorczej Cereal Partners Poland Toruń-Pacific.


BIZNESHUB powstał z myślą o nawiązywaniu i umacnianiu współpracy pomiędzy Wydziałem Nauk Ekonomicznych i Zarządzania a przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego oraz wsparciem przedsiębiorczości akademickiej. Głównym celem działalności centrum jest stworzenie platformy wymiany wiedzy, doświadczeń oraz najlepszych praktyk, które pozwolą na rozwijanie innowacyjnych projektów oraz umacnianie relacji między nauką a biznesem.

BIZNESHUB fizycznie mieści się w łączniku, między nową a starą częścią Wydziału.
Strona www: https://bizneshub.umk.pl/

Fot. Andrzej Romański (UMK)