• Polska wersja
  • English version
Oficjalna strona Wojciecha B. Sobieszaka Prezesa CPP Toruń Pacific Oficjalna strona Wojciecha B. Sobieszaka Prezesa CPP Toruń Pacific Oficjalna strona Wojciecha B. Sobieszaka Prezesa CPP Toruń Pacific

Wspólnicy dają Zarządowi CPP zielone światło na kolejny rok, 2024-03-21

Wspólnicy dają Zarządowi CPP zielone światło na kolejny rok, 2024-03-21

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników oceniło pracę Zarządu Cereal Partners Poland Toruń-Pacific (CPP) w 2023 roku. Wyniki spółki uzyskane w ubiegłym roku zostały pozytywnie ocenione, mimo że nie spełniły wszystkich oczekiwań Właścicieli, które zostały postawione w planie budżetowym na 2023 r. Zarząd uzyskał absolutorium i w niezmienionym składzie pokieruje firmą przez kolejny rok. Właścicieli spółki, firmy Societe des Produits Nestlé SA i General Mills International S.Á.RL, reprezentował Wojciech B. Sobieszak, przewodniczący Rady Nadzorczej.


– W ubiegłym roku działaliśmy w warunkach bardzo wysokiej inflacji – powiedział po uzyskaniu absolutorium Aleksander Wasilewski, prezes Zarządu CPP. – Dzięki determinacji całego zespołu byliśmy w stanie kontrolować koszty, ale i skutecznie egzekwować na rynku podwyżki cen wyrobów gotowych. Pozwoliło nam to zachować rentowność i akceptowalny dla Właścicieli poziom zyskowności spółki. Jestem szczerze dumny z naszego zespołu, który modelowo wręcz przygotował wdrożenie nowego produktu płatków śniadaniowych KitKat, tak od strony zaopatrzeniowej, produkcyjnej, jak i komercyjnej. Ten produkt bez żadnej przesady można uznać premierą dekady na miarę rynkowego lidera, jakim jesteśmy. Za to raz jeszcze dziękuję.

Jak podkreślał podczas Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wojciech B. Sobieszak, przewodniczący Rady Nadzorczej Cereal Partners Poland, wolą i życzeniem Właścicieli jest, by CPP z podobną determinacją, jak w roku ubiegłym, mierzyło się z wyzwaniami bieżącego roku. Należą do nich przede wszystkim zmiany na rynku detalicznym, zawirowania na niestabilnym wciąż rynku zaopatrzeniowym oraz wyzwania wynikające ze zmian społecznych, demograficznych i technologicznych w szeroko rozumianym otoczeniu biznesowym.

Sprawy i reprezentację spółki Cereal Partners Poland Toruń-Pacific prowadzi Zarząd w składzie:

Aleksander Wasilewski – prezes, Agnieszka Pyrzewska – wiceprezeska ds. komercyjnych, Jakub Bąkalski – wiceprezes ds. finansowych, Małgorzata Szalewska-Urbańska, wiceprezeska ds. pracowniczych.

Na zdjęciu uczestnicy Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników: (od lewej) Wojciech B. Sobieszak, Aleksander Wasilewski, Jakub Bąkalski, adw. Przemysław Janus.