• Polska wersja
  • English version
Oficjalna strona Wojciecha B. Sobieszaka Prezesa CPP Toruń Pacific Oficjalna strona Wojciecha B. Sobieszaka Prezesa CPP Toruń Pacific Oficjalna strona Wojciecha B. Sobieszaka Prezesa CPP Toruń Pacific

Dialog o ubóstwie 2009-09-10

Dialog o ubóstwie 2009-09-10

Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego powołana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego na ostatnim spotkaniu omówiła problemy ubóstwa i wykluczenia społecznego w województwie kujawsko-pomorskim. Uczestnicy spotkania zapoznali się m.in. z raportem Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy, który przedstawił dane o zjawisku ubóstwa na Kujawach i Pomorzu. Wg zgromadzonych danych w 2007 roku 8% (160 tysięcy) mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego żyło w gospodarstwach domowych zagrożonych skrajnym ubóstwem. Relatywnie częściej skrajnym ubóstwem – podobnie jak w całym kraju – byli zagrożeni mieszkańcy wsi (13%) niż mieszkańcy miast (6% ubogich).

– Na wszystkie formy pomocy socjalnej jednostki samorządu terytorialnego woj. kujawsko-pomorskiego wydatkowały w 2008 roku kwotę 1,238 mln zł, o 3% więcej niż rok wcześniej – taką informację podała Dorota Hass, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej UW w Bydgoszczy, która była jedną z prelegentek spotkania.

Wojewódzkie komisje dialogu społecznego są powoływane na podstawie art. 16 Ustawy z dnia 6 lipca 2001 roku o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego. Wojewódzkie komisje dialogu społecznego działają obecnie we wszystkich województwach. O utworzeniu komisji decyduje wojewoda. Wojewódzka komisja dialogu społecznego to instytucja czterostronna. W jej skład wchodzą przedstawiciele:

- wojewody - jako strona rządowa,
- reprezentatywnych organizacji związkowych - jako strona pracowników,
- reprezentatywnych organizacji pracodawców - jako strona pracodawców,
- marszałka województwa - jako strona samorządowa.

Przedmiotem dialogu społecznego (tradycyjnie rozumianego) jest wspólne kształtowanie stosunków zawodowych, warunków pracy, płac, świadczeń socjalnych, a także innych zagadnień polityki gospodarczej, będących przedmiotem zainteresowania i kompetencji wszystkich stron oraz stosunków między partnerami i ich wzajemnych zobowiązań. Wojciech B. Sobieszak w Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego reprezentuje od 2002 r. pracodawców z ramienia Business Centre Club.