• Polska wersja
  • English version
Oficjalna strona Wojciecha B. Sobieszaka Prezesa CPP Toruń Pacific Oficjalna strona Wojciecha B. Sobieszaka Prezesa CPP Toruń Pacific Oficjalna strona Wojciecha B. Sobieszaka Prezesa CPP Toruń Pacific

Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej 2009-11-27

Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej 2009-11-27

Kapituła Odznaczeń Łowieckich Polskiego Związku Łowieckiego przyznała Wojciechowi B. Sobieszakowi Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej. Medal wręczył Jerzy Hermanowski przewodniczący toruńskiego Zarządu Okręgowego PZŁ (na zdjęciu). Uroczystość odbyła się w Osadzie Karbówko w Elgiszewie, gdzie zorganizowano doroczne spotkanie hubertusowskie Okręgowej Rady Łowieckiej.

W. Sobieszak aktywnie uczestniczy w życiu Polskiego Związku Łowieckiego, szczególnie zaś Koła Łowieckiego „Głuszec”, z którym jest związany od 1992 roku. Koło Łowieckie "Głuszec" powstało w 1965 roku przy ówczesnym Okręgowym Zarządzie Lasów Państwowych w Toruniu, gdzie do dziś ma swoją siedzibę. Teren łowiska, dzierżawiony przez koło, położony jest na Pałukach, na obszarze Pojezierza Wielkopolskiego, przy granicy z Kujawami. Teren obwodu położony jest pomiędzy dwoma ośrodkami hodowli zwierzyny: w kompleksie leśnym Nadleśnictwa Szubin i Lubostroniem. Powoduje to, że przemieszczająca się w czasie polowań zwierzyna szczególnie gruba, jak jelenie i dziki, często na tym łowisku gości. Więcej informacji o łowiectwie i Kole Łowieckim „Głuszec” w zakładce Prywatnie/hobby.

Hubertus był okazją do odświeżenia znajomości. Na zdjęciu od lewej: Witold Karbowski, właściciel Osady Karbówko, Grzegorz Russak - juror konkursu na wyroby z dziczyzny, Wojciech Sobieszak i Marian Lendzioszek, przewodniczący Komisji Kultury przy Okręgowej Radzie Łowieckiej.