• Polska wersja
  • English version
Oficjalna strona Wojciecha B. Sobieszaka Prezesa CPP Toruń Pacific Oficjalna strona Wojciecha B. Sobieszaka Prezesa CPP Toruń Pacific Oficjalna strona Wojciecha B. Sobieszaka Prezesa CPP Toruń Pacific

Najlepsi pracownicy CPP Toruń-Pacific mijającego roku 2009-12-16

Najlepsi pracownicy CPP Toruń-Pacific mijającego roku 2009-12-16

Marcin Bargielski, Piotr Kaźmierczak, Sławomir Kłaniecki, Robert Lech, Adam Małysz, Magdalena Małysz, Marta Milczarek, Jacek Olejnik, Iwona Popielarska, Piotr Wielgus to dziesiątka Pracowników Roku 2009 w Cereal Partners Poland Toruń-Pacific. Ich nazwiska poznaliśmy podczas gwiazdkowego spotkania kadry kierowniczej CPP Toruń-Pacific, którego gościem honorowym był Rafał Bruski, wojewoda kujawsko-pomorski. Konkurs na Pracownika Roku jest organizowany w firmie od 1997 roku.

Kapituła konkursu przyznała tytuł „Pracownika Roku 2009” osobom, które wykazały się nadprzeciętnym zaangażowaniem w pracę i chcą się rozwijać. Ważne jest też to, w jaki sposób ci pracownicy funkcjonują w zespole: czy są lubiani, czy można liczyć na ich pomoc i czerpać z nich wzór do naśladowania. Wyróżnieni pracownicy oprócz nagrody pieniężnej otrzymali płaskorzeźbę, autorstwa art. rzeźbiarza Tadeusza Antoniego Wojtasika. Podczas uroczystości wyróżniono też 28 pracowników Nagrodą Specjalną Prezesa CPP za solidność w realizacji kluczowych dla firmy projektów. Po raz drugi w historii firmy zostały również wręczone nagrody za promowanie kultury Ciągłego Doskonalenia.

Wojciech Sobieszak prezes CPP Toruń-Pacific przekazał jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej z Lubicza sprzęt ratowniczy: aparaty powietrzne z maskami, hełmy i obuwie ochronne oraz węże strażackie. Firma i prezes W. Sobieszak, będąc strażakiem-ochotnikiem, współpracują z OSP Lubicz od 2006 roku. W 2008 roku wspólnie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska oraz Gminą Lubicz CPP Toruń-Pacific ufundował dla OSP w Lubiczu wóz ratowniczo-gaśniczy. Po odebraniu sprzętu Ryszard Korpalski z OSP,  wręczył szefowi CPP decyzję Zarządu OSP Lubicz o nadaniu W. Sobieszakowi dożywotniego tytułu Honorowego Prezesa OSP w Lubiczu. Do decyzji były dołączone stosowne naszywki na strażacki mundur.

Rok 2009 CPP zakończy z przychodami ze sprzedaży większymi od tych osiągniętych w 2008 roku o kilka procent. W 2009 roku znacząco udało się powiększyć wydajnośc fabryki w Lubiczu. CPP obecnie przejęło 100% obsługi rynków CPW w zakresie produkcji i dostaw batonów. Firma zatrudnia w Polsce w dwóch fabrykach w Toruniu i Lubiczu 1000 pracowników. Prezesem firmy od 1990 roku jest Wojciech B. Sobieszak.

Na zdjęciu: Pracownicy Roku 2009 oraz w pierwszym rzędzie od lewej - Ryszard Korpalski prezes OSP Lubicz,  Rafał Bruski wojewoda kujawsko-pomorski, Wojciech Sobieszak prezes CPP oraz prof. Bohdan Godziszewski, przewodniczący Rady Nadzorczej CPP.