• Polska wersja
  • English version
Oficjalna strona Wojciecha B. Sobieszaka Prezesa CPP Toruń Pacific Oficjalna strona Wojciecha B. Sobieszaka Prezesa CPP Toruń Pacific Oficjalna strona Wojciecha B. Sobieszaka Prezesa CPP Toruń Pacific

Serce dla dziecka 2010-04-18

Serce dla dziecka 2010-04-18

Grabie to niewielka miejscowość położona niedaleko Aleksandrowa Kujawskiego. W prowadzonym tam przez elżbietanki Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży znalazło schronienie i opiekę siedemdziesięcioro dzieci i młodzieży z umiarkowanym, znacznym, a w większości głębokim upośledzeniem intelektualnym i fizycznym. Dom jest zadbany, pełen ciepła i troski o dzieci, których w większości przypadków opuścili nawet rodzice. Dzieci, które bez opieki nie są w stanie sprostać najprostszym codziennym czynnościom, rzadko stąd wyjeżdżają. Rodzice odwiedzają tylko nielicznych. Do rodzinnych domów na święta dzieci zabierane są sporadycznie.

– One chętnie przytulają się do wszystkich, którzy nas odwiedzają – mówi siostra Eugenia, kierująca ośrodkiem w Grabiu. – Dla wielu z nich to jedyna forma nawiązania kontaktu z ludźmi. Niektóre dzieci nie słyszą i nie widzą. Muszą być karmione sondą wprowadzoną bezpośrednio do żołądka.

Siostry elżbietanki założyły Fundację Serce Dla Dziecka, której celem jest pozyskiwanie środków dla ośrodka w Grabiu. Dzięki współpracy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika, co roku w grudniu w Auli UMK jest organizowany koncert charytatywny na rzecz ośrodka. CPP Toruń-Pacific od kilku lat pomaga dzieciom z Grabia, przekazując płatki śniadaniowe. Fundacja jest organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku dochodowego. Pomoc finansowa jest w całości kierowana na rzecz ośrodka w Grabiu. Czytaj więcej o Fundacji >>>

Na zdjęciu: prof. Włodzimierz Karaszewski, prorektor UMK, wierny przyjaciel ośrodka w Grabiu z jedną z podopiecznych, która nie widzi i nie słyszy, W. B. Sobieszak, prezes CPP i siostra Eugenia.