• Polska wersja
  • English version
Oficjalna strona Wojciecha B. Sobieszaka Prezesa CPP Toruń Pacific Oficjalna strona Wojciecha B. Sobieszaka Prezesa CPP Toruń Pacific Oficjalna strona Wojciecha B. Sobieszaka Prezesa CPP Toruń Pacific

Podsumowanie w Krakowie 2010-12-03

Podsumowanie w Krakowie 2010-12-03

W Krakowie odbyło się spotkanie podsumowujące pracę Regionu CPW Central Europe w 2010. Poświęcono je przede wszystkim omówieniu aktualnej sytuacji na śniadaniowych rynkach Europy Centralnej. Menedżerowie odpowiedzialni za poszczególne rynki przedstawili także plany na rok 2011. Oczywiście nie zabrakło dyskusji. Szczególnie cenne były prezentacje, które pokazywały najefektywniejsze projekty realizowane na poszczególnych rynkach w roku 2010.

Regionem CPW Central Europe kieruje od 2004 roku Wojciech B. Sobieszak, jako regionalny dyrektor Cereal Partners Worldwide. W skład regionu wchodzą następujące kraje: Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Węgry.