• Polska wersja
  • English version
Oficjalna strona Wojciecha B. Sobieszaka Prezesa CPP Toruń Pacific Oficjalna strona Wojciecha B. Sobieszaka Prezesa CPP Toruń Pacific Oficjalna strona Wojciecha B. Sobieszaka Prezesa CPP Toruń Pacific

Absolutorium za rok 2010 2011-02-22

Absolutorium za rok 2010 2011-02-22

We wtorek 22 lutego   zgodnie w wymogami Kodeksu Spółek Handlowych – miało miejsce zwyczajne zgromadzenie wspólników Cereal Partners Poland, które przyjęło sprawozdanie Zarządu CPP i Rady Nadzorczej za miniony rok. Wspólnicy CPP, a więc firmy Nestle SA oraz General Mills Holding, reprezentowani przez Shauna Sullivana, dyrektora finansowego CPW, udzielili absolutorium zarówno zarządowi CPP jak i Radzie Nadzorczej. Oficjalnie zatwierdzono również zmianę w składzie Rady Nadzorczej CPP: w miejsce Karima Derdera powołany został Shaun Sullivan, który będzie zasiadał w Radzie do końca trwania jej kadencji, tj. do roku 2012. Uchwałą Wspólników dotychczasowym członkom Zarządu CPP, Aleksandrowi Wasilewskiemu i Markowi Michalikowi, powierzono odpowiednio funkcje: Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych oraz Wiceprezesa Zarządu ds. Sprzedaży.

Na zdjęciu od lewej: mec. Sergiusz Chęsy - radca prawny CPP, Wojciech B. Sobieszak - prezes Zarządu, Dyrektor Generalny CPP, Shaun Sullivan - dyrektor finansowy CPW, prof. Bohdan Godziszewski - przewodniczący RN, Aleksander Wasilewski - wiceprezes CPP ds. finansowych i mec. Kazimierz Kozłowski - radca prawny CPP.