• Polska wersja
  • English version
Oficjalna strona Wojciecha B. Sobieszaka Prezesa CPP Toruń Pacific Oficjalna strona Wojciecha B. Sobieszaka Prezesa CPP Toruń Pacific Oficjalna strona Wojciecha B. Sobieszaka Prezesa CPP Toruń Pacific

Pozytywny Potencjał Organizacji – teoria i praktyka 2011-06-17

Pozytywny Potencjał Organizacji – teoria i praktyka 2011-06-17

Wojciech B. Sobieszak, prezes CPP Toruń-Pacific, jako jeden z praktyków życia gospodarczego zaproszonych na konferencję naukową poświęconą zagadnieniom Pozytywnego Potencjału Organizacji, przedstawił jak ta koncepcja funkcjonuje w codziennym życiu firmy. Sobieszak zaprezentował naukowcom, którzy przyjechali do Torunia na trzydniową konferencję zorganizowaną przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, sposoby mierzenia potencjału organizacji, zwłaszcza elementów PPO odnoszących się do kultury organizacyjnej, w tym kwestii komunikacyjnych.

Prezentacja oparta była na danych zebranych wśród pracowników podczas regularnych badań klimatu wewnętrznego firmy. Szczegółowo również został opisany funkcjonujący w firmie program ciągłego doskonalenia, który bazuje na pomysłach zgłaszanych przez samych pracowników, którzy dzięki temu mogą nie tylko zyskać dodatkowe premie, ale także – angażując się w działalność innowacyjną – mieć realny wpływ na usprawnianie codziennej pracy. Celem programów doskonalących jest osiągnięcie przewagi konkurencyjnej poprzez wykorzystanie ukrytych rezerw. Sobieszak zacytował też funkcjonujące wśród pracowników hasło, by „Pracować mądrzej, nie zaś ciężej”.

Na zdjęciu: wśród zaproszonych praktyków był również Jarosław Józefowicz, prezes Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych, który szczegółowo przedstawił pozytywne efekty ekonomiczne dla firmy wynikające z uruchomienia sprzedaży i produkcji na rynkach wschodnich, m.in. w Rosji, na Ukrainie i w Indiach.