• Polska wersja
  • English version
Oficjalna strona Wojciecha B. Sobieszaka Prezesa CPP Toruń Pacific Oficjalna strona Wojciecha B. Sobieszaka Prezesa CPP Toruń Pacific Oficjalna strona Wojciecha B. Sobieszaka Prezesa CPP Toruń Pacific

Spotkania informacyjne dla pracowników 2011-09-08

Spotkania informacyjne dla pracowników 2011-09-08

We czwartek 8 września rozpoczęła się tegoroczna seria spotkań informacyjnych zarządu CPP Toruń-Pacific z pracownikami firmy. Prezes Sobieszak, rozpoczynając je, podkreślił, że historia wspólnych zebrań zarządu firmy ze wszystkimi pracownikami jest tak długa jak historia Toruń-Pacific. Kierownictwo firmy obok prezesa reprezentowali wiceprezes Karol Ferster oraz Jacek Kwieciński, dyrektor ds. kadr i serwisów. Pierwsze dwa spotkania odbyły się w Toruniu. Sale konferencyjne wypełniły się po brzegi.

Pracownicy, którzy przybyli na pierwsze spotkanie, zapoznali się z sytuacją na rynku wyrobów śniadaniowych oraz aktualnymi wynikami finansowymi CPP dzięki felietonowi filmowemu, przygotowanemu specjalnie na tę okazję. Dalsza część spotkania dotyczyła przede wszystkim spraw nurtujących pracowników CPP, zgłaszanych podczas ankiet pracowniczych, rozmów indywidualnych z Działem Zarządzania Zasobami Ludzkimi lub w trakcie szkoleń. K. Ferster podsumował też dotychczasowe działania CPP dotyczące inicjatywy ciągłego doskonalenia i wskazywał na korzyści dla pracowników i firmy z tego programu. Na koniec prezes Sobieszak odpowiadał na pytania z sali oraz te, które trafiły do urn wystawionych przy recepcjach w Toruniu, Lubiczu i Grębocinie, gdzie są zlokalizowane zakłady i magazyny CPP Toruń-Pacific. Scenariusz wszystkich spotkań, których w trzech lokalizacjach – Toruniu, Lubiczu i Grębocinie ‑ odbędzie się w sumie 12, będzie podobny. Na koniec spotkania każdy pracownik otrzymał książkę opisującą najważniejsze wydarzenia firmy z lat 2010-2011.