• Polska wersja
  • English version
Oficjalna strona Wojciecha B. Sobieszaka Prezesa CPP Toruń Pacific Oficjalna strona Wojciecha B. Sobieszaka Prezesa CPP Toruń Pacific Oficjalna strona Wojciecha B. Sobieszaka Prezesa CPP Toruń Pacific

Licencja na planowanie 2012-09-17

Licencja na planowanie 2012-09-17

Po niemalże rocznych przygotowaniach w zeszłym tygodniu odbyła się ocena procesu Monthly Business Planning (MBP) rynku polskiego i bałtyckiego. Projekt przygotowań i sam audyt prowadzony był w ramach Nestle in the Market (NiM). Audytorzy, Marion Dimitrievich i JP Holla, specjalizujący się właśnie w tej dziedzinie, pozytywnie ocenili procesy miesięcznego planowania w Cereal Partners Poland Toruń-Pacific przyznając certyfikat MBP.
 
W liście certyfikacyjnym czytamy „Monthly Business Planning, to proces definiujący odpowiedzialności i obowiązki wszystkim funkcjom biznesu pozwalający na współpracę na najwyższym poziomie. Zwiększa transparentność, spójność i dyscyplinę w procesie planowania biznesowego.”


 
Sebastian Stoff, szef projektu wdrożenia MBP, zdradza, jak działa proces: „Z pozoru MBP to ‘tylko’ 4 spotkania ‑ MSR, MGR, MFR i MOR, jednak zapewnienie ich odpowiedniej jakości i żądanych efektów nie jest już takie łatwe. W procesie biorą udział działy Sprzedaży, Marketingu, Finansów oraz Logistyki – muszą one ściśle współpracować, tak by powstały plan wolumenowy i finansowy był jak najbardziej optymalny oraz zapewniał realizację naszych celów. Podziękowania za uzyskanie certyfikatu należą się więc wielu osobom, a w szczególności prowadzącym spotkania. Każde ze spotkań było szlifowane przez osobę określoną w zaleceniach dobrych praktyk (Best Practice). MSR - prowadzi Monika Gajewska (CCSD manager), MGR - Łukasz Kaczmarek (Market Controller), MOR Zbigniew Moltzan (DSP manager), a MFR ja jako Demand Planner. Musimy pamiętać, że MBP to pierwszy z kamieni milowych implementacji Dynamic Planning Framework (DPF), tak więc wiele pracy dopiero przed nami”.

Właścicielem procesu jest dyrektor regionalny CPW na Europę Centralną Wojciech Sobieszak. Aleksander Wasilewski, dyrektor finansowy i Tomasz Rutkowski, dyrektor Łańcucha Dostaw wchodzili w skład komitetu sterującego na poziomie NiM z ramienia CPP. Procesem prócz Polski są objęte też rynki krajów bałtyckich, którymi kieruje Marcin Paluch. Kuba Bąkalski był liderem wdrożenia projektu MBP dla rynków bałtyckich.

Na zdjęciach:
Zdobycie certyfikatu MBP to słodka chwila dosłownie i w przenośni, bo sukces świętowano w gronie Zarządu CPP przy pysznym torcie. Planowaniem liczby porcji i ich wielkości fachowo zajął się Sebastian Stoff, Monika Gajewska pomagała w dystrybucji.

Słowniczek:
Monthly Sales Review – przegląd aktywności sprzedażowych, weryfikacja planu
Monthly Gap Review – zidentywikowanie wielkości brakującego wolumenu sprzedaży i przychodów, propozycja scenariuszy rozwiązań
Monthly Forecast Review – zatwierdzenie planu wolumenowego i finansowego
Monthly Operations Review – omówienie planu od strony operacyjnej