• Polska wersja
  • English version
Oficjalna strona Wojciecha B. Sobieszaka Prezesa CPP Toruń Pacific Oficjalna strona Wojciecha B. Sobieszaka Prezesa CPP Toruń Pacific Oficjalna strona Wojciecha B. Sobieszaka Prezesa CPP Toruń Pacific

Gaudeamus z premierem 2012-10-01 

Gaudeamus z premierem 2012-10-01 

Specjalnym gościem uroczystości inauguracji roku akademickiego 2012/2013 na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu był wicepremier, minister gospodarki, Waldemar Pawlak. W tym roku uroczystości miały szczególny charakter, w związku z rozpoczęciem kadencji przez nowe władze rektorskie i dziekańskie. Ważnym punktem było przekazanie insygniów rektorskich prof. Andrzejowi Tretynowi. Zgodnie z tradycją, ustępujący rektor prof. Andrzej Radzimiński wygłosił wykład inauguracyjny. Wśród zaproszonych na inaugurację znaleźli się m.in. parlamentarzyści, władze regionu i Torunia oraz przedstawiciele biznesu, wśród nich Wojciech B. Sobieszak, prezes CPP Toruń-Pacific i przewodniczący Rady Loży Toruńskiej Business Centre Club.

Głównym punktem każdej inauguracji jest immatrykulacja studentów I roku. Ślubowanie na ręce rektora złożyli przedstawiciele 17 wydziałów UMK, którzy uzyskali najlepsze wyniki w trakcie postępowania rekrutacyjnego. Podczas Inauguracji wręczono również nagrody za szczególne osiągnięcia naukowe minionego roku akademickiego. Najlepszą Absolwentką UMK w roku akademickim 2011/2012 została mgr Katarzyna Bergmann (kierunek kosmetologia na Wydziale Farmaceutycznym) ze średnią ocen 4,77. Praca dyplomowa laureatki zwyciężyła w ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu diagnostyki laboratoryjnej.

Jak przyznaje Wojciech Sobieszak, prezes CPP Toruń-Pacific, inauguracja i koktajl, który nastąpił po niej, były okazją do nawiązania relacji z nowymi władzami Uczelni, ale i ze specjalnym gościem uroczystości, premierem Waldemarem Pawlakiem, ministrem gospodarki. Rozmowa z premierem Pawlakiem dotyczyła m.in. sytuacji działających w Polsce zagranicznych firm przetwórczych z branży spożywczej. Premier Pawlak – jako szef Ochotniczej Straży Pożarnej RP – zainteresował się też współpracą CPP Toruń-Pacific z ochotniczą jednostką w Lubiczu.

Na zdjęciu: prof. Andrzej Sokala prorektor UMK ds. studenckich i polityki kadrowej, Magnificencja Rektor UMK prof. Andrzej Tretyn, Waldemar Pawlak wicepremier i minister gospodarki oraz Wojciech B. Sobieszak prezes CPP Toruń-Pacific. (fot. Alina Dauksza-Wiśniewska)