• Polska wersja
  • English version
Oficjalna strona Wojciecha B. Sobieszaka Prezesa CPP Toruń Pacific Oficjalna strona Wojciecha B. Sobieszaka Prezesa CPP Toruń Pacific Oficjalna strona Wojciecha B. Sobieszaka Prezesa CPP Toruń Pacific

YES 4 YETI 2013-12-18

YES 4 YETI 2013-12-18

„YES 4 YETI” – pod taką nazwą rusza z inicjatywy CPP program warsztatów studenckich realizowanych wspólnie z Wydziałem Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Wyższej Szkoły Bankowej. Youth Employment & Training Initiative (Inicjatywa Zatrudniania i Szkolenia Młodzieży) to lokalny pomysł CPP, by odpowiedzieć na problem społeczny dotykający młodych ludzi, którzy – szczególnie w Europie – nie mogą znaleźć pracy. Jednym z powodów jest brak doświadczenia i nieznajomość realiów funkcjonowania firm.

– Oferujemy młodym ludziom studiującym na UMK oraz w Wyższej Szkole Bankowej możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego już podczas nauki – mówił podczas inauguracji programu Wojciech B. Sobieszak, prezes CPP. – W porozumieniu z uczelniami zapraszamy grupę studentów na cykl warsztatów, które będą prowadzone przez ekspertów CPP, a które przybliżą studentom realia prowadzenia biznesu w różnych obszarach: od finansów, po marketing, sprzedaż i zarządzanie zmianą.

Same warsztaty zaplanowane są na okres od marca do maja 2014 roku, ale już teraz uczelnie rozpoczynają proces rekrutacji chętnych do tej inicjatywy. Jak podkreśla Małgorzata Szalewska-Urbańska, dyrektor ds. zarządzania zasobami ludzkimi CPP, program obejmie grupę około 60 młodych ludzi. Być może kilku osobom z tej grupy firma zaoferuje w przyszłości odbycie wakacyjnych praktyk lub zatrudnienie. YES 4 YETI to okazja dla młodych ludzi nie tylko, by zdobyć cenne doświadczenie, ale też, by zaprezentować się być może przyszłemu pracodawcy.

Na zdjęciach:
(Wyżej) Podpisane ze strony UMK przez prorektor prof. dr hab. Danutę Dziawgo porozumienie pomiędzy UMK i CPP przekazują sobie prof. dr hab. Józef Stawicki, dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK oraz prezes CPP Wojciech B. Sobieszak, (obok) ze strony WSB porozumienie podpisała kanclerz Anna Kocikowska w obecności rektora uczelni prof. dr. hab. Jana Głuchowskiego oraz przedstawicieli władz i studentów WSB.