• Polska wersja
  • English version
Oficjalna strona Wojciecha B. Sobieszaka Prezesa CPP Toruń Pacific Oficjalna strona Wojciecha B. Sobieszaka Prezesa CPP Toruń Pacific Oficjalna strona Wojciecha B. Sobieszaka Prezesa CPP Toruń Pacific

Zgromadzenie daje absolutorium 2014-03-04

Zgromadzenie daje absolutorium 2014-03-04

To było najszybsze Zgromadzenie Wspólników w naszej historii – podsumował wtorkowe, niespełna półgodzinne zebranie Wojciech B. Sobieszak, prezes zarządu CPP. – Nasze bardzo dobre wyniki osiągnięte w 2013 roku spotkały się z uznaniem udziałowców, których reprezentował  Richard Kibble, wiceprezes CPW ds. prawnych.

Zgromadzenie formalnie zaakceptowało bilans CPP oraz udzieliło absolutorium zarządowi spółki, powołując to gremium do zarządzania spółką przez kolejny rok. Do składu dołączyła Małgorzata Szalewska-Urbańska, jako członek zarządu ds. pracowniczych.

– Postaram się nie zawieść zaufania – mówiła odbierając gratulacje od prezesa firmy oraz wiceprezesów. Jest związana z CPP od 16 lat. Od 2007 roku dowodzi działem zarządzania zasobami ludzkimi w Europie Centralnej.

Miłym akcentem Zgromadzenia Wspólników było i to, że odbyło się w dniu imienin Kazimierza, a tak ma na imię mec. Kozłowski, który od wielu lat współpracuje z CPP i przygotowuje wszystkie dokumenty potrzebne do sprawnego przeprowadzenia zgromadzeń wspólników.

Na zdjęciach:
U góry od lewej – Aleksander Wasilewski   wiceprezes CPP, dyr. finansowy, Richard Kibble, wiceprezes CPW ds. prawnych, Wojciech B. Sobieszak – prezes CPP, prof. Bohdan Godziszewski – przewodniczący Rady Nadzorczej, mec. Kazimierz Kozłowski, mec. Przemysław Janus.
Niżej – Barbara Naziębło, Karol Ferster   wiceprezesi zarządu, mec. Kazimierz Kozłowski, Wojciech B. Sobieszak – prezes firmy, Małgorzata Szalewska-Urbańska – członek zarządu ds. pracowniczych, Aleksander Wasilewski, Agnieszka Pyrzewska – wiceprezesi, Monika Peimel – szefowa rozwoju biznesu Regionu CE, Jakub Bąkalski – tu jako sekretarz zarządu.