• Polska wersja
  • English version
Oficjalna strona Wojciecha B. Sobieszaka Prezesa CPP Toruń Pacific Oficjalna strona Wojciecha B. Sobieszaka Prezesa CPP Toruń Pacific Oficjalna strona Wojciecha B. Sobieszaka Prezesa CPP Toruń Pacific

Z optymizmem w nowy rok, 2015-12-11

Z optymizmem w nowy rok, 2015-12-11

Grudzień to tradycyjny czas podsumowań. Nie inaczej jest w klasterze CPW Europa Centralna. Zespół zarządzający nie krył zadowolenia na spotkaniu w Warszawie z osiągniętych w tym roku wyników. Wielkość sprzedaży była wyższa niż ta zanotowana przed rokiem o ponad 6%, wartość sprzedaży wzrosła o ponad 4%, a wynik finansowy jest wyższy aż o ¼! Tak dobre rezultaty plasują klaster w ścisłej czołówce wśród subregionów Cereal Partners Worldwide. Europa Centralna zajmuje drugie miejsce tuż za Wielką Brytanią i wyprzedza m.in. Australię z Nową Zelandią. Ręce same składają się do braw!


Uczestnicy spotkania podsumowującego rok 2015 (na zdjęciu) podkreślali, że celem narady było nie tylko strojenie głów w laury, ale też ciężka praca i dyskusja nad planami na rok przyszły. Szefowie rynków krajów CPW Europy Centralnej zgodnie przyznają, że są umiarkowanymi optymistami. Stawianie na efektywność i synergia działań w ramach klastera przynosi spodziewane efekty, podobnie jak nowe produkty i precyzyjny plan wspólnych promocji.

Cluster CPW Europy Centralnej działa od 2004 roku i obejmuje następujące rynki: państw bałtyckich, Polski, Czech, Słowacji, Węgier i Rumunii. Organizmem tym kieruje Wojciech B. Sobieszak. Klaster Europy Centralnej wchodzi w skład Regionu CPW Europa Kontynentalna.