• Polska wersja
  • English version
Oficjalna strona Wojciecha B. Sobieszaka Prezesa CPP Toruń Pacific Oficjalna strona Wojciecha B. Sobieszaka Prezesa CPP Toruń Pacific Oficjalna strona Wojciecha B. Sobieszaka Prezesa CPP Toruń Pacific

Pozytywna ocena zarządu CPP, 2017-02-28

Pozytywna ocena zarządu CPP, 2017-02-28

Zwyczajne zgromadzenie wspólników Cereal Partners Poland Toruń-Pacific zatwierdziło ubiegłoroczne wyniki finansowe spółki i udzieliło absolutorium członkom zarządu oraz rady nadzorczej na kolejny rok obrachunkowy. Interesy wspólników, tj. Nestlé oraz General Mills, reprezentował wiceprezes Cereal Partners Worldwide, Luc Imbert, który wyraził zadowolenie Partnerów z wyników finansowych spółki, jak również uznanie dla prezesa zarządu Wojciecha B. Sobieszaka i jego całego zespołu.


– Nie było niespodzianek, ale też obiektywnie rzecz oceniając, spółka ma za sobą świetny rok, tak jeśli brać pod uwagę wyniki finansowe, jak i sytuację na rynku – komentuje mec. Kazimierz Kozłowski, który od wielu lat przygotowuje od strony formalno-prawnej zgromadzenia. – Wszystkie przedłożone uchwały zostały przyjęte jednogłośnie. Oznacza to, że zarząd Cereal Partners Poland Toruń Pacific sp. z o.o., z Wojciechem B. Sobieszakiem jako prezesem, otrzymuje pozytywną ocenę w zakresie wykonania zadań za ubiegły rok i kontynuuje misję prowadzenia firmy w roku bieżącym. Przewodniczącym Rady Nadzorczej pozostaje prof. Bohdan Godziszewski.

Zwyczajne Zgromadzenia Wspólników podjęło uchwałę, że wypracowany w 2016 zysk w kwocie ponad 53 mln zł zostanie wypłacony wspólnikom jako dywidenda.

Na zdjęciu od lewej: L. Imbert, prof. B. Godziszewski, W.B. Sobieszak, mec. K. Kozłowski, mec. P. Janus, J. Bąkalski.