• Polska wersja
  • English version
Oficjalna strona Wojciecha B. Sobieszaka Prezesa CPP Toruń Pacific Oficjalna strona Wojciecha B. Sobieszaka Prezesa CPP Toruń Pacific Oficjalna strona Wojciecha B. Sobieszaka Prezesa CPP Toruń Pacific

Wspólnicy zadowoleni z wyników za 2017, 2018-02-27

Wspólnicy zadowoleni z wyników za 2017, 2018-02-27

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Cereal Partners Poland Toruń-Pacific sp. z o.o., które odbyło się w siedzibie firmy, udzieliło absolutorium całemu Zarządowi spółki, zatwierdzając tym samym wykonanie zadań w roku 2017. Pozytywną ocenę Wspólników uzyskała też Rada Nadzorcza. Nie dokonano żadnych zmian w składzie Zarządu spółki oraz Rady Nadzorczej.


Nina Cronstedt, wiceprezes CPW ds. prawnych, która reprezentowała Wspólników, wyraziła ich zadowolenie z wyników finansowych i organizacyjnych, jakie zanotowała firma Cereal Partners Poland Toruń-Pacific w 2017 roku. Skierowała też wyrazy uznania dla Wojciecha B. Sobieszaka, prezesa CPP, oraz całego kierowanego przez niego zespołu, który gwarantuje przewidywalność dobrych rezultatów biznesowych osiąganych w Europie Centralnej.

Na zdjęciu uczestnicy Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników (od lewej): Jakub Bąkalski – dyrektor finansowy CPP, mec. Kazimierz Kozłowski – radca prawny Spółki, Nina Cronstedt - pełnomocnik Wspólników (General Mills oraz Nestle), Wojciech B. Sobieszak – prezes Zarządu Spółki, prof. Bohdan Godziszewski – przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki. (fot. Maciej Plewicki)