• Polska wersja
  • English version
Oficjalna strona Wojciecha B. Sobieszaka Prezesa CPP Toruń Pacific Oficjalna strona Wojciecha B. Sobieszaka Prezesa CPP Toruń Pacific Oficjalna strona Wojciecha B. Sobieszaka Prezesa CPP Toruń Pacific

CPP w elitarnym klubie, 2018-09-27

CPP w elitarnym klubie, 2018-09-27

To było ukoronowanie niemal dwóch lat prac związanych z wdrożeniem kolejnej fazy Lean Office w procesie Order To Cash (od zamówienia do uregulowania należności - O2C). Certyfikat potwierdzający zakończenie pierwszej fazy trafił na ręce Wojciecha B. Sobieszaka, prezesa Cereal Partners Poland Toruń-Pacific. Wręczył go Thierry Friant,  Champion Nestlé Continuous Excellence w Cereal Partners Worldwide.


– Przejście do drugiej fazy Lean Office jest jak uczestnictwo w ekskluzywnym klubie. Tylko nieliczne organizacje mogą poszczycić się takim wynikiem. Tym bardziej więc możemy być dumni z pomysłowości, podkreślanej pragmatyczności w podejściu, świetnej egzekucji i z uzyskiwanych wyników, które wyróżniają CPP – mówi Robert Szewczuk, właściciel procesu O2C w CPP.

Początki inicjatywy Lean Office w O2C sięgają w CPP 2015 roku. W tym czasie proces został poddany „prześwietleniu” i identyfikacji obszarów do usprawnień. Faza „0” miała na celu „stabilizację” procesu poprzez zmniejszenie ilości zmian dokonywanych  w zamówieniach, zmniejszenie ilości zamówień blokujących się na kontroli kredytowej itp.

Faza „1” to dalsza stabilizacja i wprowadzenie „płynności procesu”. Złożyło się na nią ponad 15 projektów i usprawnień, m.in.:

- Zwiększenie ilości zamówień „untouched” (nie wymagających ingerencji i wprowadzania poprawek) do poziomu ponad 60% wszystkich otrzymywanych zamówień;
- Przyspieszenie przekazywania zamówień na kolejny dzień, a co za tym idzie dokumentów „Delivery note” do spedycji do godz. 10:30;
- Redukcja kosztów transportu krajowego o ponad 10%;
- Dalsza standaryzacja procesu kontroli kredytowej, co pozwoliło uzyskać poziom 7% zamówień zablokowanych na kontroli kredytowej (redukcja o 40% procent);
- Uzyskane oszczędności finansowych oraz czasu na poziomie odpowiednio 1.800 kPLN i 7400 RBh (wartości skumulowane od początku inicjatywy LO).

Na zdjęciu właściciel procesu i sponsorzy projektu Lean Office w CPP z prezesem firmy Wojciechem B. Sobieszakiem na czele z dumą prezentują certyfikat.