• Polska wersja
  • English version
Oficjalna strona Wojciecha B. Sobieszaka Prezesa CPP Toruń Pacific Oficjalna strona Wojciecha B. Sobieszaka Prezesa CPP Toruń Pacific Oficjalna strona Wojciecha B. Sobieszaka Prezesa CPP Toruń Pacific

Zgromadzenie Wspólników daje zielone światło Zarządowi CPP, 2019-03-06

Zgromadzenie Wspólników daje zielone światło Zarządowi CPP, 2019-03-06

Zgromadzenie Wspólników udzieliło absolutorium Zarządowi Cereal Partners Poland Toruń-Pacific, zatwierdzając sprawozdania finansowe za rok 2018. Skład Zarządu spółki pozostaje bez zmian.


Zgromadzenie Wspólników zgodnie potwierdziło znakomite wyniki finansowe osiągnięte przez spółkę Toruń-Pacific w ub. roku. Nie było wątpliwości, by wszystkim członkom Zarządu udzielić absolutorium. Po przejściu na emeryturę Barbary Naziębło i Karola Ferstera we wrześniu ub. roku, obecnie zarząd CPP Toruń-Pacific liczy cztery osoby. Zarządem kieruje Wojciech B. Sobieszak jako jego prezes. Wiceprezesami są Agnieszka Pyrzewska, Małgorzata Szalewska i Jakub Bąkalski.

Na zdjęciu od lewej uczestnicy Zgromadzenia Wspólników: prof. B. Godziszewski, J. Bąkalski, W. Sobieszak, Odette Dupont (Corporate Legal Consultant CPW), mec. Kazimierz Kozłowski i mec. Przemysław Janus. 

Fot. Maciej Plewicki