• Polska wersja
  • English version
Oficjalna strona Wojciecha B. Sobieszaka Prezesa CPP Toruń Pacific Oficjalna strona Wojciecha B. Sobieszaka Prezesa CPP Toruń Pacific Oficjalna strona Wojciecha B. Sobieszaka Prezesa CPP Toruń Pacific

Inauguracja Rady Biznesu WNEiZ UMK, 2021-04-23

Inauguracja Rady Biznesu WNEiZ UMK, 2021-04-23

Jerzy Boehlke, dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu powołał Wojciecha B. Sobieszak oraz Małgorzatę Szalewską-Urbańską, oboje reprezentują firmę Cereal Partners Poland Toruń-Pacific (CPP), w skład Rady Biznesu Wydziału w kadencji 2021-2025. Funkcję przewodniczącego Rady Biznesu powierzył W. Sobieszakowi.


Wojciech Sobieszak, obecnie pełni funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej CPP. Małgorzata Szalewska-Urbańska jest wiceprezesem firmy ds. pracowniczych. Oboje są absolwentami UMK. Radę Wydziału tworzy 13 osób związanych z największymi firmami regionu Pomorza i Kujaw, wspierając Wydział w opracowaniu i realizacji jego strategii, zapewnianiu jakości kształcenia i analizie perspektyw rozwoju prowadzonych na Wydziale studiów, a także kreowaniu wspólnych inicjatyw naukowo-badawczych.

Spotkanie inauguracyjne Rady Biznesu odbyło się 23 kwietnia 2021 r. w sposób zdalny. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania kształci ponad 2500 studentów z całego świata na studiach I i II stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, współpracuje z prawie setką uczelni zagranicznych.