• Polska wersja
  • English version
Oficjalna strona Wojciecha B. Sobieszaka Prezesa CPP Toruń Pacific Oficjalna strona Wojciecha B. Sobieszaka Prezesa CPP Toruń Pacific Oficjalna strona Wojciecha B. Sobieszaka Prezesa CPP Toruń Pacific

Porozumienie w sprawie Leśnego Traktu 2006-11-08

Porozumienie w sprawie Leśnego Traktu 2006-11-08

8 listopada 2006 r. w Urzędzie Miejskim zostało podpisane porozumienie pomiędzy Gminą Toruń a firmą CPP Toruń-Pacific w sprawie budowy drogi z Torunia do Lubicza wzdłuż Leśnego Traktu.

Budowę drogi, która połączy ulicę Olimpijską w Toruniu z Małgorzatowem w Lubiczu, gdzie zlokalizowane jest m.in. Centrum Dystrybucyjne CPP Toruń-Pacific, sfinansuje w całości firma Toruń-Pacific. Przynajmniej 1 mln złotych firma pokryje ze środków własnych, pozostałe wydatki związane z inwestycją stanowić będą udział Gminy Toruń, który „zostanie pokryty w wysokości i terminach wynikających z przysługujących gminie w przyszłości należności od Toruń-Pacific z tytułu podatku od nieruchomości”. Porozumienie podpisali Zbigniew Fiderewicz, wiceprezydent Torunia, i Wojciech Sobieszak, prezes CPP Toruń-Pacific.

Podczas spotkania z udziałem m.in. Marka Olszewskiego, wójta Gminy Lubicz oraz dziennikarzy, Bernard Kwiatkowski, Dyrektor Wydziału Inwestycji UM Toruń, przedstawił założenia projektu drogi. Połączenie do Małgorzatowa pobiegnie wzdłuż ulic Olimpijskiej i Leśny Trakt. Wzdłuż drogi powstanie ścieżka rowerowa oddzielona od jezdni pasem zieleni, tak by mogła spełniać funkcje rekreacyjne oraz przeciwpożarowe.

Podpisanie porozumienia finalizuje kilkuletnie przygotowania i zabiegi zmierzające do budowy drogi łączącej Lubicz z Toruniem. Nadal pozostają do rozwiązania kwestie formalne, wynikające m. in. z tego, że Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał za niezgodną z prawem decyzję Rady Miejskiej Torunia o budowie drogi wzdłuż Leśnego Traktu. Została ona podjęta w oparciu o plan zagospodarowania przestrzennego, który nie przewidywał w tym miejscu budowy drogi. W tej sytuacji Rada Miejska odwoła się od wyroku lub podejmie nową uchwałę w oparciu o nowy plan zagospodarowania przestrzennego, który uwzględni konieczność budowy drogi z Torunia do Małgorzatowa. Formalności mogą potrwać około 10-12 miesięcy. Przetarg na budowę odcinków wzdłuż Olimpijskiej i na terenie Gminy Lubicz może już ruszać, bo tu wszelkie wymogi prawne są spełnione.

Spółka CPP Toruń-Pacific w Lubiczu posiada Centrum Logistyczne i fabrykę zbożowych batoników. Grupa Cereal Partners Worldwide rozważa podjęcie nowych inwestycji w Lubiczu-Małgorzatowie, stąd konieczność zmodernizowania połączenia Małgorzatowa z drogami krajowymi. Nowe inwestycje przyniosą Regionowi nowe miejsca pracy. Obecnie CPP zatrudnia ponad 900 osób.