• Polska wersja
  • English version
Oficjalna strona Wojciecha B. Sobieszaka Prezesa CPP Toruń Pacific Oficjalna strona Wojciecha B. Sobieszaka Prezesa CPP Toruń Pacific Oficjalna strona Wojciecha B. Sobieszaka Prezesa CPP Toruń Pacific

Podsumowanie roku 2006 w CPP Toruń-Pacific 2006-12-20

Podsumowanie roku 2006 w CPP Toruń-Pacific 2006-12-20

Podczas wigilijno-noworocznego spotkania kadry kierowniczej Cereal Partners Poland Toruń-Pacific z udziałem Marzenny Drab, Wicewojewody Kujawsko-Pomorskiego, zostały ogłoszone wyniki konkursu na Pracownika CPP Toruń-Pacific Roku 2006. Pani wicewojewoda wręczyła trzem pracownikom Krzyże Zasługi, a Wojciech Sobieszak przekazał Straży Pożarnej bojowe mundury i sam został... strażakiem.

Grzegorz Wiśniewski, mistrz energetyk, został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. Brązowe Krzyże Zasługi otrzymali Jan Majcher, kierownik działu produkcji i Sławomir Zbąski, zastępca dyrektora zakładu ds. produkcji.

Zostały ogłoszone też wyniki konkursu na Pracownika Roku 2006. Tytuł ten otrzymało 11 osób: Ryszard Brzeziński, Tadeusz Brzeziński, Andrzej Dykowski, Marek Kalczyński, Dariusz Majewski, Artur Mielcarski, Monika Peimel, Marcin Rębski, Tomasz Stuczyński, Jacek Wachowski, Zygmunt Zalewski.

Halina Raś po 21 latach pracy oraz Eugeniusz Insadowski, który w jednej firmie, choć pod różnymi szyldami, przepracował 40 lat, przeszli na emeryturę - na zakończenie pracy otrzymali okolicznościową pamiątkę, szwajcarskie zegarki, by mierzyły im tylko dobre chwile.

Prezes Sobieszak po raz pierwszy przyznał Specjalne nagrody za szczególne osiągnięcia dla:
Jacka Chlebowskiego za ciągły i innowacyjny rozwój Mobilnej Aplikacji Handlowej;
Tomasza Gruszki za za skuteczną realizację strategii rynkowej Firmy;
Janusza Jankowskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie BHP, wdrożenie skutecznego systemu zarządzania oraz osiągnięcie wysokiego poziomu bezpieczeństwa pracy w Przedsiębiorstwie;
Wojciecha Łęgowskiego za ponadprzeciętne zaangażowanie w zarządzanie bezpieczeństwem pracy;
Marcina Makowskiego za otwartość na współpracę, umiejętność dzielenia się wiedzą z zakresu analiz rynkowych i merytoryczne wsparcie wielu projektów, m. in. rozwoju aplikacji CRM;
Elżbiety Płoskiej za niezwykle sprawne, dokonane przed ustalonym czasem, wdrożenie procedury "Zamykania okresu rozrachunkowego";
Aleksandra Wasilewskiego również za niezwykle sprawne, dokonane przed ustalonym czasem, wdrożenie procedury "Zamykania okresu rozrachunkowego";
Justyny Ziemlewskiej za za efektywne i nowatorskie prowadzenie projektów dla Europy Centralnej.

Podczas spotkania Wojciech Sobieszak przekazał Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu oraz OSP Lubicz 16 kompletów umundurowania bojowego dla ratowników SP. Szef OSP Lubicz przyjął zaś W. Sobieszaka w szeregi ochotników strażaków, wręczając mu legitymację członkowską Ochotniczej Straży Pożarnej.

Na zdjęciach:
U góry - Pracownicy Roku oraz Pracownicy odchodzący na emeryturę wraz z Marzenną Drab, wicewojewodą kujawsko-pomorskim, W. Sobieszakiem, prezesem CPP oraz prof. Bohdanem Godziszewskim, przewodniczącym Rady Nadzorczej CPP.
Niżej: W. Sobieszak przekazuje umundurowanie bojowe R. Korpalskiemu z OSP Lubicz i K. Stafiejowi Komendantowi Miejskiemu PSP w Toruniu.
Fot. Daniel Pach