• Polska wersja
  • English version
Oficjalna strona Wojciecha B. Sobieszaka Prezesa CPP Toruń Pacific Oficjalna strona Wojciecha B. Sobieszaka Prezesa CPP Toruń Pacific Oficjalna strona Wojciecha B. Sobieszaka Prezesa CPP Toruń Pacific

130-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubiczu 2007-08-18

130-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubiczu 2007-08-18

W sobotę 18 sierpnia w Lubiczu Dolnym odbyły się uroczystości związane ze 130-leciem tutejszej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Lubicka Ochotnicza Straż Pożarna na trwale wpisała się nie tylko w historię Lubicza, ale i Pomorza. Jest jedną z najdłużej działających na Pomorzu jednostek OSP. Z okazji rocznicy Zarząd Główny Związku OSP przyznał Jednostce Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza – wybitnego polskiego pożarnika, społecznika i twórcy międzywojennego Związku OSP.

Z okazji rocznicy przy współpracy z CPP Toruń-Pacific została wydana książka poświęcona historii jednostki. Czytamy w niej m. in.: Lubicz już od średniowiecza słynął ze swych wodnych młynów. Wokół nich rosła wieś, która ‑ jak i same młyny ‑ co i rusz płonęła, szarpana przez rokosze i wojny. Ale też pioruny i zwykła nieuwaga czy przypadkowe zaprószenie ognia mogły obrócić majątek w zgliszcza. W latach siedemdziesiątych XIX w. z inicjatywny młynarzy lubickich i ludności Lubicza zrodziła się idea, by we wsi powołać straż ogniową. Maksymilian Olszewski był „duchem poruszycielem” ogniowego przedsięwzięcia. Jego mundur dzięki staraniom druhów strażaków z Lubicza przetrwał dwie światowe wojny. Olszewskiemu marzyło się, by strażacy nie tylko gasili pożary, ale by również bronili polskości przed Prusakami. Kiedy na Pomorzu fala germanizacji wymywała język polski ze szkół, strażacy na swych spotkania zawsze mówili po polsku. Remiza wybudowana tuż po założeniu lubickiej straży ogniowej w 1877 r. – jednej z pierwszych na Pomorzu ‑ pełniła nie tylko funkcje przeciwpożarowe, ale była też ważnym miejscem lubickiego życia kulturalnego i patriotycznego. Ta drewniana remiza służyła aż do 1925 roku.

W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych Gminy Lubicz z Markiem Olszewskim, wójtem Lubicza, Mirosławem Graczykiem, Starostą Toruńskim, komendantami wojewódzkim i toruńskim PSP oraz komendantem Zarządu OSP Powiatu Toruńskiego. Wśród zaproszonych gości byli też przedstawiciele firmy CPP Toruń-Pacific, która w Lubiczu zbudowała fabrykę zbożowych batoników i centrum dystrybucyjne. Prezes firmy Wojciech Sobieszak jest członkiem OSP Lubicz od 2006 roku.

Foto: K. Oleksiak, D. Pach