• Polska wersja
  • English version
Oficjalna strona Wojciecha B. Sobieszaka Prezesa CPP Toruń Pacific Oficjalna strona Wojciecha B. Sobieszaka Prezesa CPP Toruń Pacific Oficjalna strona Wojciecha B. Sobieszaka Prezesa CPP Toruń Pacific

Kujawsko-pomorski rynek pracy 2007-10-08

Kujawsko-pomorski rynek pracy 2007-10-08

Już w przyszłym roku Toruń i Bydgoszcz będzie można uznać za miasta, gdzie problem bezrobocia nie istnieje – prognozuje Adam Horbulewicz, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy, który przedstawił analizy dotyczące rynku pracy w Kujawsko-Pomorskim przedsiębiorcom skupionym w Loży Toruńskiej Business Centre Club. Spotkanie, na które prócz przedsiębiorców i zaproszonego gościa licznie przybyli parlamentarzyści ubiegający się o reelekcję, odbyło się 8 października w toruńskim Hotelu Spichrz.

Kujawsko-Pomorskie jest nadal województwem, gdzie problem bezrobocia dotyka sporego odsetka mieszkańców, pod względem stopy bezrobocia zajmuje ono w kraju trzecie miejsce od końca. W samym Kujawsko-Pomorskim istnieją duże dysproporcje w różnych ośrodkach, np. odsetek bezrobotnych w Grudziądzu jest czterokrotnie wyższy niż w Bydgoszczy. Nakło, które dotąd przodowało w tej statystyce, powoli zmniejsza liczbę mieszkańców pozostających bez pracy. Zdaniem dyrektora Horbulewicza wpływ ma na to przede wszystkim ożywienie gospodarcze notowane w kraju i również w województwie kujawsko-pomorskim. „Pomoc bezrobotnym ze strony urzędów jest ważna, ale to rozwój przedsiębiorczości powoduje istotne zmiany na rynku pracy” – podkreślał Horbulewicz. Wśród bezrobotnych w dalszym ciągu jest duży odsetek kobiet, osób zamieszkujących na wsi oraz młodych ludzi, którzy nie ukończyły 25 roku życia. Problemem są też niskie kwalifikacje bezrobotnych. Zgromadzeni na spotkaniu biznesmeni podkreślali, że mimo stosunkowo wysokiego wskaźnika bezrobocia, trudno obecnie znaleźć chętnych do pracy. Z tą opinią zgodził się także dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy, twierdząc, że około 30 proc. bezrobotnych w rzeczywistości ma pracę, na liście bezrobotnych pozostając tylko po to, by zachować prawo do bezpłatnej opieki medycznej. Przy założeniu, że dobra koniunktura gospodarcza się utrzyma, już w przyszłym roku w ośrodkach takich jak Toruń i Bydgoszcz problem bezrobocia przestanie istnieć.

Gospodarzem spotkania była firma Gam, produkująca ekologiczne torby na zakupy, które w przeciwieństwie do tradycyjnych foliowych „reklamówek” mogą zostać wykorzystane wielokrotnie. Dzięki stosowaniu toreb wielokrotnego użycia można znacznie zmniejszyć ilość wyrzucanych i bardzo wolno ulegających biodegradacji foliowych opakowań. Torby wytwarzane przez Gam sprzedawane są pod marką „Green Bag”.