• Polska wersja
  • English version
Oficjalna strona Wojciecha B. Sobieszaka Prezesa CPP Toruń Pacific Oficjalna strona Wojciecha B. Sobieszaka Prezesa CPP Toruń Pacific Oficjalna strona Wojciecha B. Sobieszaka Prezesa CPP Toruń Pacific

Nowy wóz dla OSP w Lubiczu 2008-09-28

Nowy wóz dla OSP w Lubiczu 2008-09-28

W niedzielę 28 września 2008 r. podczas uroczystego apelu z udziałem wiceministra spraw wewnętrznych Rządu RP, Zbigniewa Sosnowskiego, jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubiczu odebrała samochód ratowniczo-gaśniczy, ufundowany przez Gminę Lubicz, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska oraz Cereal Partners Poland Toruń-Pacific. Pojazd, który otrzymała OSP Lubicz to lekki wóz ratowniczo-gaśniczy, zaopatrzony m.in. w 200 l zbiornik oraz urządzenia ratownicze.

Jednostka OSP w Lubiczu Dolnym jest położona obok trasy S10 Warszawa-Szczecin oraz planowanego węzła autostradowego. Wóz będzie cennym uzupełnieniem wyposażenia jednostki w przypadku prowadzenia drogowych akcji ratunkowych. Jest to drugi wóz na wyposażeniu jednostki. Jednostka ma zamiar ubiegać się o włączenie do Krajowego Systemu Gaśniczo-Ratowniczego. Jednostka OSP w Lubiczu liczy 40 czynnych członków. Prezesem OSP Lubicz jest Ryszard Korpalski. Wojciech B. Sobieszak, prezes CPP Toruń-Pacific, jest strażakiem ochotnikiem jednostki od 2006 r., a firma CPP Toruń-Pacific członkiem wspierającym od roku 2007. Cereal Partners Poland Toruń-Pacific zlokalizował w 2000 r w Lubiczu Centrum Logistyczne. W 2003 roku została uruchomiona w Lubiczu fabryka zbożowych batoników.

W uroczystym apelu uczestniczyli m. in. Zbigniew Sosnowski, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji odpowiedzialny za ochronę p. poż., przedstawiciele parlamentu, wicewojewoda kujawsko-pomorski, komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej oraz komendant miejski PSP. Fundatorów wozu reprezentowali Marek Olszewski, wójt Gminy Lubicz, Emilia Kawka-Patek, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojciech B. Sobieszak, prezes CPP.

Na zdjęciu uroczysty moment przekazania wozu jednostce OSP w Lubiczu: od lewej Wojciech B. Sobieszak, minister Zbigniew Sosnowski, Marek Olszewski, Jan Miszewski – kierowca i Rafał Gąska, naczelnik OSP Lubicz.