• Polska wersja
  • English version
Oficjalna strona Wojciecha B. Sobieszaka Prezesa CPP Toruń Pacific Oficjalna strona Wojciecha B. Sobieszaka Prezesa CPP Toruń Pacific Oficjalna strona Wojciecha B. Sobieszaka Prezesa CPP Toruń Pacific

Centralne obchody Dnia Strażaka w Toruniu 2009-05-08

Centralne obchody Dnia Strażaka w Toruniu 2009-05-08

W piątek w Toruniu odbyły się centralne obchody Dnia Strażaka, w których uczestniczył m. in. Waldemar Pawlak, wicepremier Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i prezes Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Podczas uroczystości Komenda Miejska PSP w Toruniu, w stulecie tradycji zawodowej straży ogniowej w Toruniu, otrzymała sztandar. W pracach społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru brał udział m. in. Wojciech B. Sobieszak, prezes CPP, który również uczestniczył w piątkowych uroczystościach.

Centralne obchody Dnia Strażaka rozpoczęły się mszą św. w katedrze p.w. Św. Janów. Ksiądz biskup Andrzej Suski złożył strażakom życzenia z okazji święta i wiele uwagi poświęcił służbie człowieka wobec innych ludzi. Na Rynku Staromiejskim przy dźwiękach orkiestry wojskowej, w obecności pocztów sztandarowych i kompanii honorowych straży oraz policji, uroczyście przekazano Komendzie Miejskiej PSP sztandar. Strażacy odebrali także sprzęt do ratownictwa ufundowany przez Rząd RP i samorządy, m. in. nowoczesne wozy bojowe. Część oficjalną na rynku zakończył przemarsz kompanii oraz parada orkiestry wojskowej. Po tym nastąpiło otwarcie wystaw historycznych o tematyce pożarniczej w Ratuszu i Dworze Artusa, pokazy sprzętu pożarniczego na terenie Rynku Staromiejskiego i Bulwaru Filadelfijskiego.

CPP od wielu lat współpracuje ze strażą pożarną. W ubiegłym roku firma wspólnie z Gminą Lubicz i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska ufundowała lekki wóz gaśniczo-ratowniczy dla OSP w Lubiczu. Wcześniej firma podarowała strażakom zawodowym z Torunia kombinezony bojowe oraz hełmy ochronne. Wojciech B. Sobieszak, prezes CPP Toruń-Pacific, jest strażakiem ochotnikiem jednostki OSP Lubicz od 2006 r., a firma CPP Toruń-Pacific członkiem wspierającym od roku 2007.

Na zdjęciach: życzenia dla strażaków od premiera Waldemara Pawlaka, przemarsz pocztu sztandarowego z nowym sztandarem, Kazimierz Stafiej, Komendant PSP w Toruniu odbiera gratulacje z okazji 100-lecia Zawodowej Straży Pożarnej w Toruniu od Wojciecha B. Sobieszaka.