• Polska wersja
  • English version
Oficjalna strona Wojciecha B. Sobieszaka Prezesa CPP Toruń Pacific Oficjalna strona Wojciecha B. Sobieszaka Prezesa CPP Toruń Pacific Oficjalna strona Wojciecha B. Sobieszaka Prezesa CPP Toruń Pacific

O planach dla Europy Centralnej na rok przyszły 2009-09-17

O planach dla Europy Centralnej na rok przyszły 2009-09-17

15 i 16 września 2009 roku menedżerowie odpowiedzialni za zarządzanie rynkami regionu CPW Central Europe spotkali się w Szczyrku, by podsumować dotychczasowe wyniki uzyskane na poszczególnych rynkach w roku 2009 oraz omówić plany marketingowo-sprzedażowe na ostatni kwartał tego roku oraz rok przyszły. Spotkaniu przewodniczył Wojciech B. Sobieszak, który od 2004 roku nadzoruje region CPW Central Europe jako dyrektor regionalny. W skład regionu wchodzą następujące kraje: Estonia, Litwa, Łotwa, Czechy, Polska, Rumunia, Słowacja i Węgry. Region, w którym żyje 90 mln ludzi, przynosi 9% światowego wolumenu sprzedaży CPW. Wzrost przychodów ze sprzedaży zanotowany w regionie CE w latach 2004-2008 wyniósł około 40 mln CHF. Regionalne spotkanie menedżerów odbyło się w Hotelu Klimczok.

Na zdjęciach: uczestnicy spotkania wznoszą toast za dobre plany na rok 2010 oraz widok na Szczyrk-Czyrną.