• Polska wersja
  • English version
Oficjalna strona Wojciecha B. Sobieszaka Prezesa CPP Toruń Pacific Oficjalna strona Wojciecha B. Sobieszaka Prezesa CPP Toruń Pacific Oficjalna strona Wojciecha B. Sobieszaka Prezesa CPP Toruń Pacific

Napisali o mnie

"Wpływ struktury własnościowej na procesy zarządzania organizacją oraz kontroli korporacyjnej na przykładzie Toruń-Pacific Sp. z o.o."
[w:] Własność i kontrola w teorii i praktyce, t. IV, cz. II, red. Barbara Polszakiewicz i Jerzy Boehlke, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008.więcej: pdf (385 kb)

"Bezpieczeństwo transakcji handlowych na przykładzie CPP Toruń-Pacific Sp. z o.o."
[w:] Ład instytucjonalny w gospodarce, Tom I i II, Praca zbiorowa pod redakcją Barbary Polszakiewiczi Jerzego Boehlke, Wydawnictwo UMK, Toruń 2006, Tom II, s. 547;

"Toruń-Pacific"
Album wydany z okazji 15-lecia firmy, słowo wstępne, opracowanie koncepcji i części historycznej,Art. Studio Oleksiak, Cereal Partners Poland Sp. z o.o., 2005.więcej: pdf (4,00 MB)

"Relacje przedsiębiorstwa z otoczeniem w krajach Unii Europejskiej."
Praca zbiorowa, 2005, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, współredakcja.

"Wpływ kapitału zagranicznego na przebieg procesu transforacji na przykładzie przedsiębiorstwa Toruń-Pacific Sp. z o.o."
[w:] Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce.Praca zbiorowa pod red. Włodzimierza Karaszewskiego,UMK WNEiZ, Toruń, 2003, s. 271 i nn.

"Źródła konkurencyjności przedsiębiorstwa Toruń-Pacific CPP Sp. z o.o."
[w:] Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw, Praca zbiorowa, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddziałw Toruniu, Toruń 2000, s. 109 i nn.