• Polska wersja
  • English version
Oficjalna strona Wojciecha B. Sobieszaka Prezesa CPP Toruń Pacific Oficjalna strona Wojciecha B. Sobieszaka Prezesa CPP Toruń Pacific Oficjalna strona Wojciecha B. Sobieszaka Prezesa CPP Toruń Pacific

Zarząd z absolutorium, 2022-03-09

Zarząd z absolutorium, 2022-03-09

Wszyscy członkowie zarządu Cereal Partners Poland Toruń-Pacific, z prezesem zarządu Aleksandrem Wasilewskim na czele, uzyskali od Zgromadzenia Wspólników absolutorium za rok 2021. Oznacza to, że będą kontynuować misję prowadzenia firmy w niezmienionym składzie również w roku 2022. 


Wspólników (Société des Produits Nestlé S.A. oraz General Mills International S.À.R.L.) na Zwyczajnym Zgromadzeniu, które odbyło się 8 marca reprezentował Wojciech B. Sobieszak, przewodniczący Rady Nadzorczej. W imieniu swoim oraz wspólników spółki wystawił wysoką ocenę za pracę w 2021 r. dla całego zespołu Cereal Partners Poland Toruń-Pacific. Firma działała w  szczególnych czasach trwającej nadal pandemii i warunkach niezmiernie dynamicznie zmieniającego się otoczenia rynkowego. Pełnomocnik wspólników zwrócił również uwagę na to, że zarząd CPP podejmował przemyślane i adekwatne decyzje, które pozwalały zachować stabilność funkcjonowania firmy, utrzymanie miejsc pracy i ciągłości zaopatrzenia obsługiwanych rynków: krajowego i  eksportowych. Przewodniczący RN życzył całemu zespołowi CPP pomyślności w ekstremalnie burzliwie rozpoczynającym się roku 2022.

Dla W. Sobieszaka było to szczególne Zgromadzenie Wspólników. Odbyło się w dniu jego 70-tych urodzin, o czym pamiętali współpracownicy. Nad formalno-prawną poprawnością procedowania Zgromadzenia czuwał adwokat.

Na zdjęciu powyżej od lewej: adwokat Przemysław Janus, Aleksander Wasilewski, Wojciech Sobieszak i Jakub Bąkalski, wiceprezes zarządu ds. finansowych. Poniżej: życzenia urodzinowe dla przewodniczącego RN.


Zgromadzenie Wspólników 2022