• Polska wersja
  • English version
Oficjalna strona Wojciecha B. Sobieszaka Prezesa CPP Toruń Pacific Oficjalna strona Wojciecha B. Sobieszaka Prezesa CPP Toruń Pacific Oficjalna strona Wojciecha B. Sobieszaka Prezesa CPP Toruń Pacific

Koło Łowieckie "Głuszec" powstało w 1965 roku przy ówczesnej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, gdzie do dziś ma swoją siedzibę. Zostało założone przez leśników i jego pierwszym prezesem był inż. Edward Sasin. Początkowo "Głuszec" dzierżawił odległy obwód, za Chojnicami w pobliżu Nadleśnictwa Chociński Młyn. W maju 1972 roku Koło wydzierżawiło obecny obwód leżący na terenie Nadleśnictwa Szubin leżący ok. 70 km od Torunia, o powierzchni ok. 6.000 ha. Teren łowiska położony jest na Pałukach, na obszarze Pojezierza Wielkopolskiego, przy granicy z Kujawami. Teren obwodu położony jest pomiędzy dwoma ośrodkami hodowli zwierzyny: w kompleksie leśnym Nadleśnictwa Szubin i Lubostroniem. Powoduje to, że przemieszczająca się w czasie polowań zwierzyna szczególnie gruba, jak jelenie i dziki, często gości w naszym łowisku. Najgrubszy dzik strzelony w łowisku ważył 156 kg. Do podstawowych gatunków łownych należy sarna (carpolea carpolea), której populację ocenia się na ok. 200 sztuk. Licznie występują kaczki i gęsi, gnieżdżąc się głównie w pasie bagien w Redczycach oraz nalicznych zakolach Noteci.

Koło prowadzi hodowlę bażanta, utrzymując jego stan na dobrym poziomie. Jest to możliwe dzięki dokarmianiu i redukcji stanu lisów na specjalnie w tym celu organizowanych polowaniach. W ograniczonej ilości występują zające i kuropatwy. Niewiele jest tak krajobrazowo zróżnicowanych i pięknych obwodów łowieckich jak nasze łowisko. Występowanie dużej ilości wody w postaci jezior, bagien, rzek, strumieni i stawów oraz bardzo zróżnicowane pod względem rodzajowym drzewostany, licznie występujące zalesione polodowcowe wzgórza oraz rozległe łąki są doskonałymi miejscami dlabytowania rzadkich niejednokrotnie gatunków fauny. Często można spotkać żurawie, na odnogach Noteci mamy żeremie bobrów, pojawiają się wydry, borsuki, kuny i łasice oraz licznie występujące zaskrońce i jaszczurki.Obecnie zmienił się skład Koła "Głuszec" i oprócz leśników należą do niego lekarze, architekt, menadżerowie biznesu, miejscowi rolnicy, artysta grafik i honorowo proboszcz miejscowej parafii. Rodzynkiem jest córka obecnego prezesa. Koło dba o tradycje zarówno przy polowaniach jak i o zachowanie w pamięci swojego dorobku. Na 35. lecie wydaliśmy publikację opisującą historię Koła, terenu łowieckiego oraz kolegów włącznie z tymi, którzy odeszli już do Krainy Wiecznych Łowów. Z okazji 40. lecia w lesie Załachowo postawiono kamień-pomnik będący miejscem pamięci i celebracji uroczystych momentów z życia Koła "Głuszec" takich jak np. pasowanie na myśliwego czy uroczyste rozpoczęcie polowań Hubertowskich.

Z kołem "Głuszec" związany jestem od 1992 roku, choć formalne pasowanie na myśliwego miało miejsce w 1996 roku.