• Polska wersja
  • English version
Oficjalna strona Wojciecha B. Sobieszaka Prezesa CPP Toruń Pacific Oficjalna strona Wojciecha B. Sobieszaka Prezesa CPP Toruń Pacific Oficjalna strona Wojciecha B. Sobieszaka Prezesa CPP Toruń Pacific

55-lecie Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2023-06-23

55-lecie Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2023-06-23

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu świętuje w 2023 roku jubileusz 55-lecia istnienia. Kulminacją obchodów rocznicowych były uroczystości 22 czerwca w Auli UMK. Wśród zaproszonych gości był Wojciech B. Sobieszak, przewodniczący Rady Nadzorczej Cereal Partners Poland Toruń-Pacific (CPP). Dzień później, w ramach jubileuszu, odbyło się Forum Gospodarcze organizowane razem z Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu. Jednym z prelegentów również był W. Sobieszak.


Wydział to kluczowy partner edukacyjny i naukowy CPP. Wielu pracowników firmy to jego absolwenci. Sztandarowym projektem realizowanym we współpracy z Wydziałem jest Yes4YETI, czyli program warsztatów, które ułatwiają studentom wejście na rynek pracy i zaznajamiają z praktyką prowadzenia międzynarodowego biznesu. Dotąd odbyło się X edycji warsztatów. Wojciech Sobieszak i Małgorzata Szalewska-Urbańska, dyrektor HR - wiceprezes CPP zostali powołani do Rady Biznesu działającej przy Wydziale i wspierającej jego władze w tworzeniu strategii rozwojowej.

Wspólna historia

Wydział i firmę Cereal Partners Poland Toruń-Pacific łączy też postać Ś. P. prof. Jerzego Tomali, ekonomisty, jednego z współtwórców Wydziału, późniejszego pierwszego przewodniczącego Rady Nadzorczej Toruń-Pacific. Dzięki jego rekomendacjom i kontaktom w ośrodkach gospodarczych w USA doszło w 1990 r. do zawarcia pierwszej umowy z inwestorami zagranicznymi, którzy wspólnie z Miastem Toruń utworzyli spółkę Toruń-Pacific. Aportem został wniesiony do niej majątek Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego, w tym m.in. zakład w Toruniu produkujący płatki śniadaniowe. Miasto Toruń było wówczas dysponentem tego majątku. W 1994 roku Toruń-Pacific zmienił właścicieli i dołączył do grupy Cereal Partners Worldwide, powołanej przez Nestle i General Mills. Prof. Tomala do 2001 roku przewodniczył Radzie Nadzorczej CPP. W latach 2001-2019 pracami rady kierował prof. Bohdan Godziszewski, również związany z Wydziałem Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK.

Z okazji jubileuszu na ręce dziekana Wydziału, dr. hab. Jerzego Bohlke, prof. UMK, prezes Cereal Partners Poland Aleksander Wasilewski oraz przewodniczący Rady Nadzorczej skierowali list gratulacyjny.


Początki Wydziału

Zamiar powołania wyższych studiów ekonomicznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika został zrealizowany w 1968 roku. Zarządzeniem z 13 czerwca 1968 roku Minister Oświaty i Wychowania powołał w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika Instytut Ekonomiczny, funkcjonujący na prawach wydziału. Jego organizatorem został doc. dr hab. inż. Jerzy Liczkowski, przeniesiony do UMK z Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. On też objął funkcję pierwszego dyrektora Instytutu. Z początkiem roku akademickiego 1968/69 w Instytucie Ekonomicznym UMK pracowało 22 pracowników naukowo-dydaktycznych. W tym też roku akademickim Instytut przyjął pierwszych 66 studentów.

Nowa Hanza

23 czerwca br. w ramach obchodów 55-lecia Wydziału w sali kameralnej CKK Jordanki odbyło się Forum Gospodarcze organizowane wspólnie z toruńskim Centrum Wsparcia Biznesu w ramach 43. Międzynarodowego Zjazdu Miast Nowej Hanzy. Wojciech Sobieszak, jako jeden z zaproszonych prelegentów forum mówił m. in. o kluczowych czynnikach wpływających na atrakcyjność inwestycyjną regionu Pomorza i Kujaw na przykładzie firmy Cereal Partners Poland Toruń-Pacific.

Nowa Hanza