• Polska wersja
  • English version
Oficjalna strona Wojciecha B. Sobieszaka Prezesa CPP Toruń Pacific Oficjalna strona Wojciecha B. Sobieszaka Prezesa CPP Toruń Pacific Oficjalna strona Wojciecha B. Sobieszaka Prezesa CPP Toruń Pacific

Od wieku w Grabiu pomagają dzieciom i młodzieży, 2023-08-26

Od wieku w Grabiu pomagają dzieciom i młodzieży, 2023-08-26

Firmę Cereal Partners Poland Toruń-Pacific (CPP) z Domem Pomocy Społecznej w Grabiu, prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety, łączą szczególne relacje. Dom znajduje się na liście stałych odbiorców pomocy rzeczowej oferowanej przez CPP. Dzięki temu płatki i zbożowe batoniki Nestlé weszły na stałe do menu podopiecznych domu. Są to dzieci, młodzież, ale też dorośli z niepełnosprawnością intelektualną. Podopiecznym pomagają też pracownicy firmy w ramach wolontariatu. Gratulacje od CPP z okazji Jubileuszu siostrom elżbietankom, prowadzącym dom od momentu jego powstania, złożył Wojciech B. Sobieszak, przewodniczący Rady Nadzorczej CPP.


– Pamiętam jak dziś, kiedy po raz pierwszy, a było to na początku lat 2000., odwiedziłem dom w Grabiu z prof. Włodzimierzem Karaszewskim z UMK, który pomagał elżbietankom założyć fundację wspierającą DPS. Podziwiałem zaangażowanie sióstr i personelu opiekującego się przebywającymi tam dziećmi i młodzieżą. Trzeba przyznać, że nie jest to łatwa służba. Postanowiliśmy wówczas, że firma także będzie wspierać podopiecznych, przekazując płatki i zbożowe batoniki. Z czasem w tę pomoc dla domu w Grabiu włączyli się też nasi pracownicy, którzy w ramach wolontariatu pomagali siostrom remontować dom i przylegający do niego park – wspomina Wojciech B. Sobieszak, przewodniczący Rady Nadzorczej CPP, który jeszcze w roli prezesa firmy zainicjował współpracę ze Zgromadzeniem Sióstr Św. Elżbiety.

Firma wielokrotnie przekazywała też na rzecz DPS w Grabiu pomoc finansową w ramach kolejnych edycji Marszałkowskiego Balu Dobroczynnego. Dom w Grabiu wielokrotnie był beneficjentem aukcji organizowanych podczas balu.

Dom Pomocy Społecznej w Grabiu założyły sto lat temu siostry elżbietanki. Zgromadzenie prowadzi go do dziś. Po pierwszej wojnie światowej pensjonariuszami domu były głównie dzieci osierocone podczas wojennej zawieruchy. Dziś DPS Grabie zamieszkuje kilkudziesięcioro podopiecznych. Są to dzieci, młodzież i dorośli z niepełnosprawnością intelektualną.

Na zdjęciu tytułowym: Siostra Jana Majewska, dyrektorka DPS w Grabiu, oraz Wojciech B. Sobieszak, który z okazji jubileuszu przekazał od firmy okolicznościową statuetkę oraz list gratulacyjny od Aleksandra Wasilewskiego, prezesa CPP, oraz przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Grabie 100-lecie