• Polska wersja
  • English version
Oficjalna strona Wojciecha B. Sobieszaka Prezesa CPP Toruń Pacific Oficjalna strona Wojciecha B. Sobieszaka Prezesa CPP Toruń Pacific Oficjalna strona Wojciecha B. Sobieszaka Prezesa CPP Toruń Pacific

Zarząd w dotychczasowym składzie na kolejny rok, 2023-03-20

Zarząd w dotychczasowym składzie na kolejny rok, 2023-03-20

Zgromadzenie Wspólników Cereal Partners Poland Toruń-Pacific (CPP) pozytywnie oceniło pracę Zarządu spółki w 2022 roku. Udziałowców CPP, a więc firmy Societe des Produits Nestlé SA i General Mills International S.Á.RL, reprezentował Wojciech B. Sobieszak, przewodniczący Rady Nadzorczej. Pokreślił, że wspólnicy wystawiają całemu zespołowi CPP oraz Zarządowi firmy, kierowanemu przez prezesa Aleksandra Wasilewskiego, wysoką notę.  


Zarządzanie firmą w 2022 roku odbywało się w szczególnie trudnych i nieprzewidywalnych warunkach: wygasającej pandemii Covid19 i wybuchu wojny w Ukrainie. Skutki tych wydarzeń miały znaczący wpływ na działalność firmy i potencjalnie mogły wywołać zakłócenia w dostępności źródeł energii i surowców. Dzięki zastosowaniu szeregu działań prewencyjnych udało się uniknąć zagrożeń i prowadzić produkcję i dystrybucję płatków śniadaniowych i zbożowych batoników bez przerw, zachowując dotychczasowy poziom zatrudnienia. Zyski spółki, wypracowane w roku 2022, były jednakże niższe od oczekiwań.

Prezes Wasilewski, dziękując za uznanie Wspólników, zaznaczył, że zespół CPP zdołał dostosować się do zmieniającej się dynamicznie sytuacji, tak na rynku zaopatrzeniowym, jak i w handlu. Celem firmy w najbliższych miesiącach będzie zapewnienie stabilnego rozwoju biznesu i osiągnięcie w bieżącym roku wyników finansowych, które przewyższą te z roku 2022. Skład zarządu, któremu Zgromadzenie Wspólników udzieliło absolutorium, pozostaje bez zmian.

Na zdjęciu do lewej: Aleksander Wasilewski - prezes Zarządu, Wojciech B. Sobieszak – przewodniczący Rady Nadzorczej i pełnomocnik Wspólników, Jakub Bąkalski -  wiceprezes Zarządu, adwokat Przemysław Janus.