• Polska wersja
  • English version
Oficjalna strona Wojciecha B. Sobieszaka Prezesa CPP Toruń Pacific Oficjalna strona Wojciecha B. Sobieszaka Prezesa CPP Toruń Pacific Oficjalna strona Wojciecha B. Sobieszaka Prezesa CPP Toruń Pacific

Wspólnicy pozytywnie podsumowali rok 2009 2010-03-02

Wspólnicy pozytywnie podsumowali rok 2009 2010-03-02

Na tegorocznym zwyczajnym, 20. jubileuszowym Zgromadzeniu Wspólników Zarząd Cereal Partners Poland Toruń-Pacific i Rada Nadzorcza CPP uzyskały absolutorium za działalność spółki w roku 2009. Kodeks Spółek Handlowych wymaga, by co roku wspólnicy zatwierdzali sprawozdania zarządu i rady nadzorczej dotyczące roku poprzedniego. Podczas tegorocznego Zgromadzenia Wspólników udziałowców CPP, a więc Nestle SA oraz General Mills Holding, reprezentował Karim Derder, na co dzień będący wiceprezesem CPW ds. finansowych.

Karim Derder podsumowując zgromadzenie, które zatwierdziło sprawozdanie finansowe i bilans CPP za rok 2009, wyraził uznanie dla pracy zarządu CPP i wszystkich pracowników, którzy w trudnym roku globalnego kryzysu ekonomicznego uzyskali dobre wyniki finansowe, produkcyjne i sprzedaży. Zgromadzenie Wspólników zatwierdziło też zmiany w składzie Zarządu CPP. Richarda Heppenstall zastąpił Aleksander Wasilewski jako członek zarządu ds. finansowych. Ponadto do Zarządu powołany został – także jako członek – Marek Michalik, dyrektor handlowy CPP. Wspólnicy zaakcpetowali też propozycję Zarządu o powołanie Barbary Naziębło i Agnieszki Pyrzewskiej na funkcję wiceprezesów Zarządu.

Na zdjęciu od lewej: mec. Kazimierz Kozłowski, radca prawny CPP – kierownik działu prawno-organizacyjnego, prof. Bohdan Godziszewski, przewodniczący RN, Wojciech B. Sobieszak, prezes Zarządu – Dyrektor Generalny, Karim Derder reprezentujący Wspólników CPP oraz mec. Sergiusz Chęsy, radca prawny CPP.