• Polska wersja
  • English version
Oficjalna strona Wojciecha B. Sobieszaka Prezesa CPP Toruń Pacific Oficjalna strona Wojciecha B. Sobieszaka Prezesa CPP Toruń Pacific Oficjalna strona Wojciecha B. Sobieszaka Prezesa CPP Toruń Pacific

Zgromadzenie akceptuje 2012-03-06

Zgromadzenie akceptuje 2012-03-06

Czas płynie nieubłaganie, przyszła zatem pora na podsumowanie finansowe kolejnego roku – coroczne Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników CPP Toruń-Pacific. Tym razem wspólników (tj.: Nestle -50% oraz General Mills -50%) reprezentowała jako Pełnomocnik Elizabeth Messud (Wiceprezes CPW ds. Prawnych).

Elizabeth - na pierwszy rzut oka drobna, niepozorna, okazała się wulkanem energii o francusko-kanadyjskich korzeniach - przybyła do Torunia wczoraj późnym wieczorem, ale nie mogła oprzeć się urokowi miasta i już o godz. 7.30 udała się na krótką wycieczkę krajoznawczą w towarzystwie Aleksandra Wasilewskiego. Dyrektor Finansowy okazał się chyba przekonującym kompanem, ponieważ Elizabeth nie miała wątpliwości i zaakceptowała wszystkie przewidziane w agendzie uchwały w imieniu obu wspólników. Tym samym wszyscy członkowie Zarządu CPP oraz Rady Nadzorczej otrzymali absolutorium za rok 2011, a także zostali obdarzeni zaufaniem, gdyż powierzono im pełnienie funkcji w kolejnym roku obrachunkowym. Dodatkowo zatwierdzony został Bilans oraz Rachunek Zysków i Strat za rok 2011, a zysk osiągnięty w roku 2011 przekazany został na fundusz zapasowy Spółki. Elizabeth w imieniu Wspólników postanowiła także, że zysk z roku 2009 wypłacony zostanie Wspólnikom jako dywidenda.

Podsumowując miniony rok, przewodniczący Rady Nadzorczej CPP Profesor Bohdan Godziszewski pogratulował Zarządowi oraz wszystkim Pracownikom osiągnięcia planowanych celów w tak trudnym czasie i życzył tego samego w bieżącym roku. Pan Profesor dodał, że mówiąc „tego samego” ma na myśli wyłącznie sukces finansowy, a nie trudne warunki ekonomiczne.

Po zakończeniu Zgromadzenia Elizabeth posiliła się PowerBarem, co dało jej niezbędną energię do omówienia najważniejszych kwestii prawnych z naszymi radcami prawnymi przy filiżance doskonałej herbaty. Konwersacja toczyła się w języku angielskim, francuskim oraz… rosyjskim. Jak się okazało, Elizabeth przez szereg lat pełniła funkcję Szefa Działu Prawnego Nestle Russia w Moskwie, więc zarówno język, jak i specyfika rynku wschodnio- i środkowoeuropejskiego nie są jej obce.

Po szybkim lunchu Elizabeth z niezbędnym balastem w postaci toruńskich pierników udała się na lotnisko do Gdańska, skąd będzie dalej przemieszczać się po Europie, aby kontynuować misję czuwania nad bezpieczeństwem prawnym grupy Cereal Partners Worldwide.

Na zdjęciu od lewej: prof. Bohdan Godziszewski, przew. Rady Nadzorczej CPP, Aleksander Wasilewski, dyr. fin. CPP, Wojciech B. Sobieszak, prezes Zarządu CPP, mec. Kazimierz Kozłowski, mec. Sergiusz Chęsy.