• Polska wersja
  • English version
Oficjalna strona Wojciecha B. Sobieszaka Prezesa CPP Toruń Pacific Oficjalna strona Wojciecha B. Sobieszaka Prezesa CPP Toruń Pacific Oficjalna strona Wojciecha B. Sobieszaka Prezesa CPP Toruń Pacific

Loża Toruńska z marszałkiem 2014-04-07

Loża Toruńska z marszałkiem 2014-04-07

Nowy okres programowania środków europejskich oraz współpraca przedsiębiorców z samorządem województwa było tematem kolejnego spotkania Loży Toruńskiej Business Centre Club z marszałkiem województwa kujawsko-pomorskiego Piotrem Całbeckim oraz wojewodą Zbigniewem Ostrowskim.

Podczas spotkania, które odbyło się gościnnie w siedzibie Business Link Toruń, miejscu wspierającym rozwój stawiających pierwsze kroki firm, rozmawiano o nowym Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020. Nasz nowy RPO będzie podstawowym instrumentem realizacji strategii, a strategicznymi wyznacznikami polityki rozwojowej są konkurencyjna gospodarka, modernizacja wsi i miast oraz silna metropolia, służące budowie zasobnego, nowoczesnego społeczeństwa. Wierzę, że uda nam się te cele zrealizować – podkreślił marszałek Piotr Całbecki.  Dodał także, że jedna z piętnastu osi priorytetowych RPO dedykowana jest wyłącznie przedsiębiorcom i dotyczy budowy innowacyjności regionu poprzez działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw.

Dyskusja z marszałkiem Piotrem Całbeckim dotyczyła także działań samorządu ułatwiających przedsiębiorcom prowadzenie działalności gospodarczej, a wśród nich m.in. rozwoju dróg i autostrad oraz sprawniejszego i efektywniejszego uzbrajania terenów pod przyszłe inwestycje. Prezes CPP Toruń-Pacific i zarazem przewodniczący Rady Loży Toruńskiej BCC, Wojciech Sobieszak, zaproponował stworzenie internetowej platformy współpracy pomiędzy samorządem a przedsiębiorcami, której celem będzie opiniowanie projektów, wymiana doświadczeń czy specjalistyczne doradztwo.

Na zdjęciu od lewej: Zbigniew Ostrowski, Piotr Całbecki, Wojciech B. Sobieszak