• Polska wersja
  • English version
Oficjalna strona Wojciecha B. Sobieszaka Prezesa CPP Toruń Pacific Oficjalna strona Wojciecha B. Sobieszaka Prezesa CPP Toruń Pacific Oficjalna strona Wojciecha B. Sobieszaka Prezesa CPP Toruń Pacific

"100 zmian dla firm" to dobry kierunek, 2017-05-23

Tegoroczną galę „Złotej Setki Pomorza i Kujaw”, rankingu najlepszych firm regionu wg „Gazety Pomorskiej”, poprzedziła dyskusja nt. „100 zmian dla firm”, czyli rządowego pakietu ułatwień dla przedsiębiorców. Wśród zaproszonych do dyskusji panelistów był Wojciech B. Sobieszak, prezes Cereal Partners Poland Toruń-Pacific, jednego z największych w Kujawsko-Pomorskiem eksportera żywności.


Prof. Witold Orłowski, członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, podobnie jak pozostali dyskutanci, z zadowoleniem przyjmują kierunek zmian ustaw proponowanych przez rząd, polegający na upraszczaniu przepisów i procedur kontrolnych oraz ujednoznacznianiu interpretacji prawa.

– Szczególnie zadowoleni z pakietu mogą być małe firmy, które nie mają tak rozbudowanej obsługi prawnej jak podmioty większe – mówił Wojciech B. Sobieszak, prezes Cereal Partners Poland Toruń-Pacific. – Zmiana filozofii podejścia organów kontrolnych do firm i traktowanie ich jako partnerów, nie zaś zwierzyny łownej, powinna przynieść pozytywne efekty. To właściwy kierunek, o ile powszechna praktyka za nim podąży.

Biorący udział w dyskusji politycy, wśród nich Jan Krzysztof Ardanowski, poseł na Sejm RP z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, podkreślali, że zmiany wprowadzane przez rząd są odpowiedzią na oczekiwania przedsiębiorców.Obecny wśród panelistów Andrzej Gantner, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności, postulował, by stanowić przede wszystkim proste, zwięzłe i klarowne prawo, wówczas żadne pakiety naprawcze nie będą potrzebne.

Szerszy zapis dyskusji wkrótce na łamach „Gazety Pomorskiej”.