• Polska wersja
  • English version
Oficjalna strona Wojciecha B. Sobieszaka Prezesa CPP Toruń Pacific Oficjalna strona Wojciecha B. Sobieszaka Prezesa CPP Toruń Pacific Oficjalna strona Wojciecha B. Sobieszaka Prezesa CPP Toruń Pacific

Wspólnicy chwalą zarząd, 2021-03-09

Wspólnicy chwalą zarząd, 2021-03-09

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Cereal Partners Poland zatwierdziło sprawozdanie Zarządu Spółki za rok 2020, udzielając absolutorium wszystkim jego członkom i przedłużając ich mandat na kolejne 12 miesięcy. Aleksander Wasilewski pełni rolę prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego (na zdjęciu w głębi).


Reprezentujący wspólników (Société des Produits Nestlé S.A. oraz General Mills International S.À.R.L.) Wojciech B. Sobieszak, przewodniczący Rady Nadzorczej (po lewej), podziękował prezesowi spółki w imieniu Wspólników oraz własnym za sposób, w jaki Zarząd chroni zdrowie i życie pracowników firmy w czasie pandemii, zapewniając ciągłość i efektywność biznesu. Dla W. Sobieszaka było to 30 Zgromadzenie Wspólników spółki CPP Toruń-Pacific – 28 odbył w roli prezesa firmy, ostatnie 2 jako Przewodniczący Rady Nadzorczej.  Nad formalno-prawną poprawnością procedowania Zgromadzenia czuwał adwokat Przemysław Janus.