• Polska wersja
  • English version
Oficjalna strona Wojciecha B. Sobieszaka Prezesa CPP Toruń Pacific Oficjalna strona Wojciecha B. Sobieszaka Prezesa CPP Toruń Pacific Oficjalna strona Wojciecha B. Sobieszaka Prezesa CPP Toruń Pacific

3 lata regionu CPW Central Europe 2007-10-10

3 lata regionu CPW Central Europe 2007-10-10

W październiku mijają trzy lata, odkąd zarząd CPW utworzył Region Europa Centralna, powierzając misję kierowania regionem Wojciechowi Sobieszakowi. Cereal Partners Central Europe to rynek 8 państw: Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji i Węgier, gdzie mieszka łącznie 90 mln osób. Przychód ze sprzedaży w Regionie CE stanowi około 10% globalnego obrotu CPW. Stolicą regionu jest Toruń. Działania prowadzone w regionie koordynuje Marek Michalik - Assistant Regional Director CPW Central Europe.

Wymiana doświadczeń, wspólnie realizowane projekty marketingowe i sprzedażowe są podstawą działań prowadzonych w ramach struktury CPW CE Region. Temu służą między innym regularne spotkania Country Business Managerów, którzy zarządzają poszczególnymi rynkami. 5 października gościł w Toruniu Aldo Siegrist – dyrektor zarządzający Nestle Hungary. Celem wizyty było nie tylko poznanie możliwości produkcyjnych i technologicznych fabryk w Toruniu i Lubiczu, ale przede wszystkim omówienie współpracy pomiędzy CPW oraz Nestle Hungary w zakresie tworzenia i rozwijania węgierskich sił sprzedaży dedykowanych wyłącznie obsłudze rynku wyrobów śniadaniowych. Wizytę Aldo Siegrista, któremu towarzyszyła żona Emese Lettnee-Siegrist, zakończyła kolacja wydana przez prezesa CPP. W kolacji uczestniczyła także żona W. Sobieszaka - Grażyna (pierwsza z lewej).

Rozwojowi regionalnego biznesu sprzyjają także bezpośrednie spotkania osób odpowiedzialnych w strukturze sprzedaży za kontakty z kluczowymi klientami. Warsztat menadżerów CPW CE Region odpowiedzialnych za sprzedaż do klientów hurtowych i sieciowych odbył się w Toruniu 9 i 10 października. Podczas zajęć zaprezentowano m.in. nowe narzędzie do analizy wyników pracy przedstawicieli handlowych. Program komputerowy zbudowany na bazie Excela stworzyli Jacek Chlebowski, Tomasz Holisz i Michał Pyras. Pomysłodawcami projektu byli Mariusz Sikorski i Tomasz Piotrowski.