• Polska wersja
  • English version
Oficjalna strona Wojciecha B. Sobieszaka Prezesa CPP Toruń Pacific Oficjalna strona Wojciecha B. Sobieszaka Prezesa CPP Toruń Pacific Oficjalna strona Wojciecha B. Sobieszaka Prezesa CPP Toruń Pacific

CPW Globe Awards dla pracowników CPP 2009-03-25

CPW Globe Awards dla pracowników CPP 2009-03-25

Johannes Baensch, wiceprezes Cereal Partners Worldwide wręczył pracownikom CP Poland nagrody CPW Globe Awards za szczególne osiągnięcia w 2008 roku. Dwie nominacje do dorocznej nagrody CPW GLOBE Awards zgłoszone przez region CPW Central Europe zyskały akceptację kapituły konkursu. Szklane kule CPW Globe Awards trafiły do pięcioosobowego zespołu kontrolerów i księgowych CPP  za przyspieszenie procesu zamykania okresu rozliczeniowego w Regionie CP Central Europe. CPP zdobyło też tytuł "The Factory of The Year". Pion produkcyjny CPP (fabryki w Toruniu i Lubiczu traktowane jako jeden organizm) został uznany za najbardziej efektywny w całym CPW w roku 2008. Statuetkę odebrał z rąk Johannesa Baenscha Karol Ferster, wiceprezes CPP. To wielkie wyróżnienie dla całej organizacji, ale szczególne podziękowania w postaci dyplomów odebrali wyróżniający się pracownicy.Tegoroczne ogłoszenie wyników konkursu CPW GLOBE AWARDS miało nieco inny charakter niż zwykle i odbywało się symultanicznie w wielu zakątkach świata, bo w różne miejsca nagrody dla najlepszych powędrowały. W kategorii nagród dla zakładów produkcyjnych oprócz tytułu „Fabryki Roku” można było jeszcze zdobyć nagrody w dziedzinie bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska i one trafiły do australijskiej fabryki Wagunyah i do Anglii   do fabryki Bromborough.

W roku ubiegłym najlepszym rynkiem ogłoszono Rumunię. W tym roku tytuł ten przypadł Rosji. Pozostałe nagrody „rynkowe” trafiły do Brazylii za konsekwencję w osiąganiu doskonałych wyników sprzedaży. Na Ukrainę, dla której rok 2008 był rokiem przełomowym. Nagrody „rynkowe” trafiły też do Arabii Saudyjskiej i Meksyku.

Bogatą kategorią są GLOBE AWARDS przyznawane zespołom za szczególne osiągnięcia i projektom, które cechowały się rozmachem, dużą efektywnością i innowacyjnością. W tym roku w sumie przyznano 13 takich nagród. Jedna z nich trafiła do kontrolerów z Europy Centralnej.

CPW GLOBE Awards to wyróżnienia dla największych osiągnięć dokonanych w całej międzynarodowej społeczności Cereal Partners Worldwide. Przypomnę, że CPW to dziś prawie 4000 pracowników w ponad 40 krajach, którzy prowadzą sprzedaż na 130 rynkach świata. CPW to także 14 nowoczesnych fabryk. Do ostatniej edycji CPW GLOBE Awards, która oczywiście dotyczy osiągnięć z roku 2008, nadesłano ponad 50 nominacji z całego świata. Wśród nich było 7 nominacji z Regionu Europy Centralnej.

Na zdjęciu: wyróżnieni dyplomami i statuetkami CPW GLOBE AWARDS 2008 z Johannesem Baenschem, wiceprezesem CPW, Wojciechem B. Sobieszakiem, dyrektorem Regionu CP Central Europe i prof. Jerzym Tomalą, honorowym przewodniczącym Rady Nadzorczej CPP.